Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Turističkoj zajednici Općine Lopar dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

svibnja 2022. zaprimljena je i posljednja Odluka o dodjeli sredstava u okviru 6. FLAG natječaja, a kojom je dodijeljeno 166.948,48 kn Turističkoj zajednici Općine Lopar za projekt „Fisherman fiesta – ribarska i pomorska manifestacija“. Opći cilj projekta, odnosno organiziranje ribarske i pomorske manifestacije i izrada mobilne aplikacije za djecu je doprinijeti zaštiti, očuvanju i vrednovanju loparske ribarske tradicije te kulturne i prirodne baštine kao temelja za održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja Lopara. Turistička zajednica Općine Lopar planira organizirati ribarsku i pomorsku manifestaciju „Fishermans fiesta“ na kojoj se planira slijedeće: edukativne radionice za djecu, prezentacija mobilne aplikacije za djecu; gastro […]

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo dva nova e-savjetovanja vezano uz sektor ribarstva

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote Predmet savjetovanja: Propisuju se uvjeti za ribolov, uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru, državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote, naknada za dodijeljenu kvotu, način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom, rok na koji se Odobrenje izdaje […]