Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Za ribare

Prema članku 5. Pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete (NN 64/2023) propisano je:

  1. Razdoblja lovostaja odnosno razdoblja u kalendarskoj godini u kojima se određene vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju, ako potječu iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora ili su ulovljeni plovilima koja plove pod hrvatskom zastavom su:
  1. Ribolovna sezona za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) određena je propisom kojim je uređen ulov ove vrste.
  2. Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ribe ili drugi morski organizmi ulovljeni prije prvog dana početka lovostaja mogu se transportirati, skladištiti, prodavati, izlagati za prodaju ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju pet dana od prvog dana početka lovostaja.
  3. Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na spužve i crveni koralj iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete